Een abortus is voor veel vrouwen een ingrijpende ervaring. Ook als je zeker weet dat je de juiste beslissing hebt gemaakt. Gevoelens van verlies, verdriet, boosheid, schuldgevoel of opluchting na een abortus zijn normaal. Meestal verdwijnen deze gevoelens na een aantal dagen of weken. De omstandigheden waarin je je besluit hebt genomen, kunnen van invloed zijn op de abortusverwerking. 

Abortus - Abortusverwerking.jpg

Wat zijn redenen voor een abortus?

Iedere situatie is anders en in iedere situatie heb je zaken die een rol kunnen spelen bij het nemen van een besluit. Die redenen spelen vaak niet alleen een rol bij het nemen van een besluit, maar hebben ook invloed op de periode ná het nemen van een besluit.

Redenen voor vrouwen (en partners) die kiezen voor een abortus zijn bijvoorbeeld:

 • Er is sprake van een ‘compleet’ gezin en gezinsuitbreiding past niet binnen het toekomstperspectief.
 • Zij en/of hij denkt niet in staat te zijn de ouderrol te vervullen.
 • Er spelen praktische problemen op gebied van financiën, huisvesting, opleiding en/of werk.
 • Er is geen (geschikte) partner.
 • Er zijn medische redenen.
 • De zwangerschap is op een niet gewenste manier tot stand gekomen (seksueel misbruik, geweld). In de brochure 'Zwanger door incest' vind je meer informatie. 
 • Er is op dat moment geen kinderwens.

Wat is van invloed op de verwerking van een abortus?

Het ontstaan van je zwangerschap is van invloed op de keuze en de verwerking van een abortus. Mogelijke omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de abortus:

 • Hoe is de zwangerschap ontstaan?
 • Was er sprake van gewenste seks of kwam er geweld aan te pas?
 • Op welk moment heb je de zwangerschap ontdekt?
 • Hoeveel tijd had je voor het nemen van een zorgvuldig besluit of heb je in paniek gehandeld?
 • Heb je je laten leiden door anderen of was het je eigen beslissing?
 • Speelde je financiële of medische situatie mee?

Als je een abortus hebt gehad, ontdek je misschien dat een of meerdere aspecten die van belang zijn bij het nemen van een goed besluit, bij jou te weinig aan bod zijn gekomen.

Achteraf kan het moeilijk zijn om je te herinneren hoe je tot je besluit bent gekomen. Vanuit wat je nu weet, denkt en voelt, zou je misschien anders handelen. Het helpt als je je ervaringen kunt delen, door erover te praten of te schrijven. Houden de klachten aan en heb je er last van in jouw dagelijks leven, schakel dan hulp in. Fiom heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van vrouwen die ongewenst zwanger zijn en kiezen voor een abortus.

Tijdens onze online begeleiding kun je onder andere stilstaan bij hoe je tot je besluit voor een abortus bent gekomen. Er zijn oefeningen die je kunnen helpen bij de verwerking van je besluit.

Terugkijken op de abortusbehandeling

Het terugkijken op de abortusbehandeling kan een onderdeel zijn van het verwerken van je ervaring. De manier waarop je de behandeling beleeft hebt, is belangrijk voor hoe je je voelt na de abortus. De arts of de verpleegkundige van de abortuskliniek of het ziekenhuis staat stil bij de omstandigheden waarin je zwanger bent geworden en bij je redenen om te kiezen voor een abortus.

De meeste vrouwen hebben een goede ervaring in de abortuskliniek. Het kan ook zijn dat je ondanks goede voorbereiding en informatie over de abortus, de verwachtingen die je had van de behandeling niet zijn uitgekomen:

 • Je vond de manier waarop je werd benaderd niet prettig;
 • Je had niet het gevoel open te kunnen zijn over je twijfels;
 • Je had de beelden van de echo liever (niet) willen zien;
 • Je had achteraf het vruchtje willen zien of je had het juist niet willen zien;
 • Je hebt de ingreep anders ervaren dan je had verwacht;
 • Je was alleen in de kliniek en je had liever iemand mee willen nemen om je te steunen.

Veel vrouwen voelen zich opgelucht na de ingreep. Naast die opluchting kan er ook sprake zijn van leegte en verdriet. Deze tegenstrijdige gevoelens kunnen verwarring geven.

Hulp bij de verwerking van een abortus

Fiom biedt hulp en begeleiding bij het verwerken van een abortus. Je kunt op verschillende manieren hulp van Fiom krijgen:

Online hulp bij abortusverwerking

Onze online begeleiding is bedoeld voor vrouwen vanaf 16 jaar die in Nederland wonen en psychosociale klachten ervaren naar aanleiding van een abortus. Wil je hulp, maar niet online? Neem dan contact op met Fiom en vraag naar de mogelijkheden van een hulpverlener bij jou in de buurt.

Gesprekken Nazorg na abortus 

Voor nazorg na abortus kun je op dit moment bij Fiom terecht voor online hulp. Daarnaast zijn er een aantal plekken in Nederland waar ook live gesprekken (op locatie) kunnen worden gevoerd. Maar deze zijn niet voor iedereen gratis en makkelijk bereikbaar. Dat terwijl Fiom van mening is dat er geen drempels mogen zijn wanneer iemand behoefte heeft aan psychosociale hulp na een abortus. 

Door een besluit van het huidige kabinet zal in 2023 meer nazorg na abortus gratis en toegankelijker worden. Dit aanbod zal worden geïntegreerd in het bestaande netwerk keuzehulp. Op dit moment kunnen vrouwen en mannen voor hulp bij het maken van een keuze over de ongewenste zwangerschap al terecht bij keuzehulpverleners. Deze ondersteuning vind je in het hele land. De specialisten die de keuzehulpgesprekken voeren mogen vanaf medio 2023 ook gratis nazorg na abortus gaan aanbieden. In één of meerdere gesprekken kan een hulpverlener begeleiden in de verwerking van de abortus. Ook als je geen keuzehulpverlener hebt gesproken voor de abortus of de abortus al langer geleden is kun je hiervan gebruik maken. 

Fiom gaat in de eerste helft van 2023 de professionals opleiden die nazorg na abortus gaan bieden. Daarnaast krijgen de aanbieders van deze nazorg een plek op de website van het Landelijk Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschap, zodat de plekken waar je terecht kunt voor nazorg na abortus voor iedereen vindbaar zijn. 

Cijfers en feiten

Wat zegt de Nederlandse wet over abortus? Hoeveel vrouwen kiezen jaarlijks voor een abortus? Deze feiten en cijfers vind je in onze kenniscollectie.

Meer informatie over besluitvorming en verwerking bij abortus

Voor meer informatie over besluitvorming bij ongewenste zwangerschap en verwerking bij abortus kun je de brochure 'Zwanger, wat nu?' downloaden. Deze brochure geeft informatie over keuzemogelijkheden, besluitvorming, abortus en verwerking.

Op onze website vind je de contactinformatie van Fiom en alle adressen van abortusklinieken.

Download de brochure 'Zwanger, wat nu?'