Fiom heeft een missie en visie, waarin staat wat we willen betekenen als organisatie en waar we in de toekomst heen willen. Onze uitgangspunten met betrekking tot ongewenste zwangerschap, afstammingsvragen en donorconceptie lichten dit verder toe.

Missie

Fiom is er voor iedereen met vragen over ongewenste zwangerschap, (afstand ter) adoptie en donorconceptie. We helpen antwoorden te vinden, keuzes te maken en om te gaan met de gevolgen van deze levensbepalende thema’s.  ​ ​ 

We staan daarbij voor het zelfbeschikkingsrecht van ongewenst zwangere vrouwen en het recht om te weten waar je vandaan komt.​  

Visie

Vragen over ongewenste zwangerschap, (afstand ter) adoptie en donorconceptie komen in elke generatie voor. De maatschappelijke opvattingen over deze levensbepalende thema’s bewegen met de tijd mee.   

Door technologische en digitale ontwikkelingen is informatie toegankelijk voor iedereen en kunnen mensen over de hele wereld met elkaar in contact komen. Dit zorgt voor meer mogelijkheden om een gezin te vormen en om biologische familie te zoeken. Er ontstaan hierdoor nieuwe vragen en morele dilemma's rondom maakbaarheid, identiteit en herkomst. Betrouwbare informatie draagt bij aan het kunnen maken van keuzes en het kunnen overzien van de gevolgen.  

We zetten ons in voor een samenleving waarin ieder mens ruimte ervaart om eigen keuzes te kunnen maken, zonder te worden veroordeeld. We stimuleren de dialoog door onze inzichten, ervaringen en opvattingen te delen en dragen daarmee bij aan een maatschappij waarin verschillende invalshoeken naast elkaar kunnen bestaan.   

Om dit doel te bereiken verbinden we kennis uit onderzoek aan inzichten en ervaring uit de praktijk. Mensen die persoonlijk ervaring hebben met deze thema’s leveren, net als onze partners, een belangrijke bijdrage.